စြန္႔စားမႈ

စြန္႔စားမႈ

(၁)
တံခါးဖြင့္ထားတဲ့
အခန္း၀မွာ
ဖိနပ္ႏွစ္ရံရွိတယ္
တစ္ရံက ေသးေသး။
တစ္ရံက ႀကီးႀကီး။
(၂)
ခဏၾကာေတာ့
တံခါးပိတ္ထားတဲ့
အခန္း၀မွာ
ဖိနပ္ႏွစ္ရံ ေပ်ာက္သြားတယ္။
(၃)
မၾကာခင္ပဲ
တံခါးဖြင့္ထားတဲ့
အခန္း၀မွာ
ဖိနပ္ႏွစ္ရံ ျပန္ေတြ႔ရတယ္။
(၄)
ေသးေသးတစ္ရံရဲ႕
သဲႀကိဳးတစ္ဖက္ကေတာ့
ျပတ္ေနေလရဲ႕။ ။

ေမာင္ႀကိဳးၾကာ
ခ်ယ္ရီ၊စက္တင္ဘာ၊Y2K၊စာ-၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s