တမန္ေတာ္သီခ်င္း

တမန္ေတာ္သီခ်င္း

သူမရဲ႕ ျပန္ေနက်လမ္းကေလးမွာ
ေငးရီေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ဖူးတယ္။

အေ၀းဆီ
ဟိုးအေ၀းဆီ
သူမတိုး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့အခါ
ငါ့ကိုယ္ငါ တေယာကေလးလုပ္ၿပီး ထိုးေနခဲ့မိတယ္။

အဲ့ဒီတေယာသံေလးထဲမွာ
(တိတ္တဆိတ္)
အိပ္မက္ထဲ ၀င္လာခဲ့တဲ့ ခ်စ္ျခင္းတရားေတြရွိတယ္။

အဲ့ဒီတေယာသံေလးထဲမွာ
ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနခဲ့ရတဲ့ ငါ့မနက္ျဖန္ေတြရွိတယ္။

အဲ့ဒီတေယာသံေလးထဲမွာ
အိမ္ျပန္သြားတဲ့ သူမကို ေငးရီေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရတယ္။

အေ၀းဆီ
ဟိုးအေ၀းဆီ
သူမတိုး၀င္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့အခါ
(အဲ့ဒီတေယာသံေလးထဲမွာပဲ)
ငါ့ကိုယ္ငါ တေယာကေလးလုပ္ၿပီး ထိုးေနခဲ့မိျပန္တယ္။ ။

စိုးမင္းေအာင္(လသာ)
ျမားနတ္ေမာင္၊ဇန္န၀ါရီ၊၂၀၀၁၊စာ-၁၆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s