အရိုင္းေတး

အရိုင္းေတး

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လက္က်န္တခ်ိဳ႕နဲ႔
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ သယ္ေဆာင္လို႔
ေကာင္းကင္တစ္၀က္
စပယ္တစ္ခင္း
အတိအက် ငါ့ျမင္းခြာသံေတြေအာက္
ရနံ႔သစ္နဲ႔ ဥယ်ာဥ္
ထားခဲ့။

ဒါ…အျမင့္ဆံုးဘားရဲ႕ ဂီတ
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းျပတ္ခဲ့တယ္
ကမၻာေျမေရ…

စိတ္ခ်
ခ်စ္သူေတြအတြက္
သီခ်င္းမေသ။ ။

မင္းေဆြႏွစ္(မံုရြာ)
ကလ်ာ၊စက္တင္ဘာ၊၁၉၉၉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s