ငါး

ငါး

 

လြတ္တဲ့ငါး ႀကီးတယ္လို႔ ပြတ္ကၽြတ္ပြတ္ကၽြတ္မလုပ္နဲ႔…ငါမုန္းတာ အဲဒါေတြပဲ တကယ္ဆို လြတ္တဲ့ ငါးက လြတ္ သြားၿပီထားလိုက္ေတာ့ေပါ့ ေနပေစေတာ့ေပါ့ ဘာျဖစ္လို႔ ေနာင္တေလာင္ရာ စကားပံုပင့္ေနရတာလဲ ဒီေခ်ာင္း ထဲမွာ ဒီငါးတစ္ေကာင္ပဲ အရြယ္ႀကီးသလား တျခားငါးေတြ သူ႔ေလာက္မႀကီးေတာ့ဘူးလား ရတယ္ လြတ္တဲ့ငါး ႀကီးတယ္ပဲထားဦး ဒီေခ်ာင္းကိုပစ္ၿပီး ဟိုျမစ္ကိုရွာေပါ့ ဟိုျမစ္မွာ ဒီေခ်ာင္းက လြတ္တဲ့ငါးထက္ ပိုႀကီးတဲ့ ငါးေတြ ေတြ႔လိမ့္ဦးမေပါ့ ရွိလိမ့္ဦးမေပါ့ ဘယ္လိုေျပာတယ္ ဒီေခ်ာင္းကို ပစ္ရမွာကလည္း အဆီတ၀င္း၀င္း မွ်ားရမွာ လည္း သဲတရွပ္ရွပ္ဟုတ္လား လာ ထမင္းထုပ္ဆြဲ ဟိုျမစ္ကို သြားမယ္ တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္တဲ့ေလ မလိုက္ခ်င္ဘူးဟုတ္စ ေရသာမ်ားၿပီး ငါးမေတြ႕မွာ စိုးတယ္ဟုတ္စ ငါ့ႏွယ္ မစားရ၀ခမန္းေျပာတာ မဟုတ္ရပါဘူး ကြယ္ ေသခ်င္တဲ့က်ား ေတာေျပာင္းတာလည္း မဟုတ္ရပါဘူးကြယ္ ကဲကဲ မယံုရင္လည္း ငါ့အသျပာထုပ္ေလး ယူကိုင္ထား ဟိုျမစ္ေရာက္မွ ဒီေခ်ာင္းထဲက လြတ္တဲ့ငါးထက္ ပိုႀကီးတဲ့ငါးေတြရကာမွ ျပန္ေပးဟုတ္ၿပီလား ေရာ္ ျဖစ္ရျပန္ၿပီ ျမစ္စိမ္းျမင္ ေခ်ာင္းကင္ပစ္ရတယ္လို႔ ရုပ္ကိုက ငါးေျပမဆားပက္သလိုရုပ္နဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေၾကာင္မိုက္ ျဖစ္ခ်င္ရတာလဲ ဟိုျမစ္မွာ စိတ္ကူးပြက္ရာ စကားလံုးခ်ၾကတဲ့အခါ ဒီေခ်ာင္းထက္ ပိုႀကီးတဲ့ ငါးေတြရလာမွာေပါ့ အဲဒီ့ေတာ့ငါးေၾကာ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရလာမယ္ေလ ငါးရံ႕ရေတာ္လွန္ေရးကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အတူတူ လက္တြဲခဲ့ၿပီး ငါးခူရနည္းပညာေခတ္ႀကီးေရာက္မွ ဘာလို႔ ခြဲျခမ္းခြဲျခမ္းလုပ္ခ်င္ရတာလဲ တံငါေလးလံုးစပ္နားနီး တံငါေလးလံုးစပ္ မုဆိုးေခတ္ေပၚကဗ်ာနားနီး မုဆိုးေခတ္ေပၚကဗ်ာျဖစ္လာၿပီးမွေတာ့ ဘာသာစကားဆီနဲ႔ ဘာ သာစကားေၾကာ္ၾကတာေပါ့ လာပါ ငါ့ဗူးသီးေျခာက္ေရဗူးကေလးလည္း ယူထားကြာ ဒါနဲ႔မွ မလံုေလာက္ ေသးရင္ လည္း ငါ့ျမက္ေျခာက္ဦးထုပ္ကေလးလည္း ယူဦး ဘာျဖစ္တယ္ မလိုက္ေရးခေခြးယပင့္ေရးခ်မလိုက္ ဟုတ္လား ဘာသာစကားမပိုင္ အေရးအသား၀က္ေမြးဟုတ္လား ခက္တယ္ကြယ္ ဒီေခ်ာင္းမွာဆို လြတ္တဲ့ငါး ႀကီးေနဦးမွာပဲ ဟိုျမစ္မွာဆို အနည္းဆံုးေတာ့ ငါးပ်ံတစ္လွည့္ ဗံုလံုတစ္လွည့္ပဲ ဘာျဖစ္လို႔ မစိုက္ေသးဘဲ အေညွာက္သန္ေန တာလဲ ဘာျဖစ္လို႔ လြတ္တဲ့ငါး ႀကီးတယ္လို႔ ပြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္လုပ္ေနရတာလဲ အဲဒါေတြပဲ ငါမုန္းတာ အဲဒီ့စကား တစ္ခြန္းေၾကာင့္နဲ႔ေတာ့ ငါတိုရဲ႕ ရွိၿပီးသားဆက္ဆံေရးတစ္ေလွလံုးမပုပ္ခ်င္ဘူး လာ ငါ့လက္ကိုတြဲ ဟိုျမစ္ဆီသြား မယ္ လုပ္ျပန္ၿပီ ဘာကလိမ္မွလည္းမေစ့ရပါဘူး ဘာျငမ္းမွလည္း မဆင္ရပါဘူး ငါ့မွာ က်ားလည္းေၾကာက္ရ က်ား ေခ်းလည္း ေၾကာက္ရပါလား ဘာရယ္ ဘာရယ္ ဟိုေရာက္မွ လြတ္တဲ့ငါး ထပ္ႀကီးေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလ ဲဟုတ္စအဲဒါဆိုလည္း ငါတို႔ ဟိုျမစ္မွာ ဟိုဒင္းဟိုဥစၥာမရ ဟိုပစၥည္းဟိုအ၀ွာလုပ္ျပန္ၾကတာေပါ့။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

၂၈.၆.၁၀

One comment on “ငါး

  1. thoehtane says:

    taw taw mite tae bya. d har.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s