ႏွစ္ပင္လိမ္

ႏွစ္ပင္လိမ္

 

ေရာင္စံုေဘာလံုး ေရာင္စံုဖန္ေဂၚလီ ေရာင္စံုခဲတံ ေရာင္စံုပလတ္စတစ္
ကစားစရာေလးေတြ ငယ္ဘ၀ကိုယ္စားျပဳ ေရာင္စံုေဘာလံုးကတဆင့္ ဒီကေန႔
ေရာင္စံုလူသားေတြၾကားထဲထိ တစ္လံုးငါးျပား သံုးလံုးယူဆယ္ျပားပဲေပး ယုတိေဗဒ
ကို ဖီဆန္လႈပ္ႏႈိးတဲ့ ေလသံ တစ္လံုး၀ယ္ရင္ တစ္အိမ္လံုးခ်ိဳတယ္ ေမႊးတယ္ ခ်ိဳေမႊး
ေလး ဒီေခတ္ႀကီးမွာ တစ္လံုးငါးျပားဆိုတာ ရယ္စရာေျပာတာ ငါးလံုးမွႏွစ္ေထာင္
ဘယ္၀ါဒမဆို ႀကိဳက္တဲ့အေရာင္ေရြးယူ အမ်ိဳးသား၀တ္ အမ်ိဳးသမီး၀တ္ ေဂ်ာ္ရ
ကီး၀တ္ သားသားမီးမီး၀တ္ စံုတယ္ ေပါတယ္ စံုေပါေလး ဘယ္လိႈင္းမွာ ေရာက္ေန
ၿပီလဲ ပို႕စ္လြန္လႈိင္းလား ကမာျပားလႈိင္းလား ေနာက္တစ္လိုင္းအတြက္ ႀကိဳက္တဲ့
အေရာင္ေရြးယူ စိမ္း ၀ါ နီ ျဖဴ ျပာ ညွက္ရယ္နဲ႕ တစ္လံုးငါးျပား အိမ္ကြင္းလား
အေ၀းကြင္းလား စကား၀ွက္ရိုက္ထည့္ပါ တစ္လံုးဆယ္ျပား မလိမ္နဲ႔ ဘုရားမ
ႀကိဳက္ဘူး စကား၀ွက္အမွန္ရိုက္ထည့္ပါ တစ္လံုးငါးျပား။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၄.၁၀.၁၀
မနက္ ၀၁း၀၀နာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s