အမႈလမ္းေၾကာင္း

အမႈလမ္းေၾကာင္း

 

အေၾကာင္းအရာတပ္မေျပာခင္ အေၾကာင္းအေပါင္းမသင့္လို႔ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ မရွင္းျပႏိုင္တာ ခြင့္လႊတ္ပါ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ဆက္လက္စံုစမ္းေနဆဲ (စဥ္/မာတိကာ)မွာ အေၾကာင္းႀကီး အေၾကာင္းငယ္မေရြး ေျပာဆိုတိုင္ပင္ႏိုင္ပါတယ္ (ေျပာဆိုတိုင္ပင္ေစလို ပါတယ္)အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မတိုက္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုအျဖစ္သာမဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းျခင္းရာ အစစ(စ/ဆ/ဇ/စ်/ည) အေၾကာင္းမဲ့မျဖစ္ရေလေအာင္ အေၾကာင္းထူးေပၚတိုင္း အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါတယ္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အေၾကာင္းသိအခ်င္းခ်င္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းမသိေသးသူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ကုန္းေၾကာင္းခရီးမ်ားအား မသြားေစလိုပါ မသြားမျဖစ္သြားလိုပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ ေျပရာေျပေၾကာင္း မျဖစ္ေသးခင္ လတ္တေလာအေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ေအးရာေအးေၾကာင္းပဲ ေနထိုင္ေစလိုပါတယ္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီတေလာမွာ ေျပာဆိုသမွ် လူႀကီးမင္းရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေၾကာင္းျပခ်က္  (မ်ား)ကို ထည့္သြင္း ေရးသားေပးရမွာျဖစ္လို႔မို႕ စကားအသံုးအႏႈန္း စကားလမ္းေၾကာင္း ဆင္ျခင္ေစလိုပါတယ္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ အလုပ္အေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမႈေရးအေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ စာအေၾကာင္း ေပအေၾကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး(ေျပာၿပီး) ခ်ဥ္းကပ္လာသူမ်ားကိုလည္း အထူးသတိျပဳဆက္ဆံ ေစလိုပါတယ္ သာေၾကာင္း မာေၾကာင္းမွလြဲ၍ အမႈလမ္းေၾကာင္းေမွးမွိန္ႏိုင္ေစမယ့္ ဘယ္အေၾကာင္း ကိစၥကိုမွလည္း ၀င္ေရာက္ မပတ္သတ္ေစလိုပါ ရပ္ေ၀းေနမိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ စာဖတ္လမ္းေၾကာင္း ရႈပ္ေထြးေ၀၀ါးေစရန္ စာေရး ကဗ်ာေရးတဲ့အခါ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာၿပီး မည္သည့္စာေၾကာင္းကိုမွ တစ္ေၾကာင္းတစ္ေလေလာက္ေတာင္ ထည့္သြင္းမေရးဖြဲ႕ေစလိုပါ အခုလို အေၾကာင္းကံညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတဲ့အတြက္ သင့္အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။        ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၂၀၁၀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s