အသက္အားျဖင့္

အသက္အားျဖင့္

 

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သက္သက္လြတ္၀ါဒီျဖစ္သြားမွာပဲ စိုးတာ
အသီးအႏွံနဲ႔ အသားဟာ ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ျဖင့္ တျခားစီ
အသားတိုင္းဟာ ခ်ိဳတယ္ အသားစားျခင္းဟာ ဂုဏ္ျဒပ္တစ္မ်ိဳး
ကိုယ့္ေသြးသားကလြဲလို႔ အျခားေသာအသားတိုင္းက စားေကာင္းတယ္
“သနားစရာလား အသားပဲ စားဖို႔ေပါ့” ဆိုတဲ့ဖေလာ္ေဆာ္ဖီနဲ႔ ကိုယ္ဟာ ရွင္သန္
အသားစားျခင္းဆိုတာ ေတာကစားျခင္းလိုပဲ ႏွစ္လိုေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရသတစ္ခု
ကိုယ္ဟာ အသားစားျခင္းကိစၥမွာ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသူ ဘယ္လိုအသားကို
ဘယ္လိုေနရာမွာ ရွာရမလဲ ? အဲဒီ့ေမးခြန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအေျဖဟာ
ထာ၀ရကိုယ့္ဆီမွာ အသင့္ရွိတယ္ အဆင့္အတန္းေတြ အသက္အရြယ္ေတြ
အသားအေရာင္ေတြ ခြဲျခားမေနအား အသားဟာအသားပါပဲ အဓိကက
အသားစားရဖို႔ပဲမဟုတ္လား ဒီကမၻာမွာ အသီးအႏွံစားသူေတြဟာ မတည္ၿမဲ
အသားစားသူေတြသာ တည္ၿမဲ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အံ့ဖြယ္ဥာဏ္ရႊင္ေစတဲ့
အသားစိုင္ အသားလႊာေတြ ဘုရားသခင္ဟာ ခြန္အားနဲ႔ အရသာကို အသားထဲမွာ
ထည့္ဖြက္ထားခဲ့ရွာ ကိုယ္ယံုၾကည္တဲ့ အမွန္တရားဖြင့္ဆိုခ်က္က အသားမ်ားမ်ား
သံုးေဆာင္ျခင္းပဲ အသားမ်ားမ်ားသံုးေဆာင္ျခင္းဟာ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ေနထိုင္ပံုေနထိုင္
နည္းေတြထဲက သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈအရွိဆံုးနည္းလမ္း ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း
ကိုယ္ဟာ အသားေတြကို ဆက္ကာဆက္ကာ ရသေလာက္ စားေသာက္ေနရ
လိမ့္ဦးမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ့္အသက္ကိုပစ္ခတ္
ကိုယ့္အသားကို အေသအခ်ာၿမိန္ယွက္စြာ မစားသံုးႏိုင္ေသးသေရြ႕။        ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၃၁.၅၁၁
မနက္ ၀၀း၃၀နာရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s