ကိုစပိုင္

ကိုစပိုင္

မိန္းမနဲ႕ ကေလးေတြေတာင္ အိမ္ဦးနတ္အေၾကာင္းမသိ
ဆက္စပ္ေတြးေတာႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့ ကြင္းဆက္ေတြ တစ္ကြင္းခ်င္းရွင္းထားတယ္
သဲလြန္စအားလံုး ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္ဖ်က္တယ္ မေတာ္တဆ ရိပ္မိႏိုင္ေျခ
အဆင့္အားလံုး ေအာကလီးယား တစ္ဆင့္ခ်င္းရွင္းၿပီးသား လက္ေဗြရာ ဆံပင္
သလိပ္ ေသြး ကိုင္ေဆာင္ေနက် အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သံသယပြား
ေလာက္ဖြယ္ ဘာတစ္ခုမွ မရွိေစရ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကအစ သတိ
ထား လက္စေဖ်ာက္ ငယ္ဘ၀ျဖတ္သန္းမႈ ဓာတ္ပံုေဟာင္း အမည္ရင္း ၀ါသနာ
အက်င့္စရိုက္ အစစအရာရာ ဇာတ္ညႊန္းအတိုင္း ေျပာင္းလဲ ျပဳက်င့္ ေနထိုင္
လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ရုပ္ေနရုပ္ထား စိတ္ေနစိတ္ထား အသံေန အသံထား
ဘာသာစကားပါမက်န္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္ ေလကိုလည္း လိုသလို ယူႏိုင္
သိမ္းႏိုင္ စရိုက္တူ သရုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္အရ ေအာ္စကာဆုရ သရုပ္ေဆာင္
မ်ားပင္ စံျပဳအားထားေလာက္စရာဇာတ္ေကာင္ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း အပ္တစ္
ေခ်ာင္းပဲ ရွိပေစ လက္နက္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႏွစ္ေယာက္မရွိ အေရးႀကံဳက
အနီးကပ္တိုက္ခက္မႈပညာရပ္ ခါးပတ္အခါခါနက္ ဘယ္ေလာက္ရိုက္စစ္စစ္
မွတ္ေက်ာက္တင္ၿပီးသား ေသြးငံုႏႈတ္ပိတ္ခံႏိုင္ရည္ လွစ္ေနေအာင္ ပါးတဲ့နား
ခြက္ေနေအာင္ ေတာက္တဲ့မီး ေယဘူယ်အားျဖင့္
ႏွလံုးသားအတုနဲ႔ အသက္ရွင္။        ။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
(ရည္ညႊန္း-၂၀၁၁၊ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အမွတ္တရ“လံုး၀အၾကည္”လက္ကမ္းကဗ်ာစာအုပ္ငယ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s