သတင္းစာေၾကညာ၀တၳဳ

သတင္းစာေၾကညာ၀တၳဳ

(၁)

ဇာထြန္း

                ကေလးစိတ္ထိခိုက္ေနတယ္။ အျမန္ျပန္လာပါ။

                                                                                အစ္ကုိမင္းဟန္

(၂)

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ အဆိုပါေၾကညာသည္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ပါရိွလာခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ယခုလို ေၾကညာမ်ား မၾကာခဏပါရိွတတ္ျခင္းမွာ အဆန္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္သည္ ဤေၾကညာအား ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိဘဲ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းမွာပင္ စိတ္၀င္စားသြားမိပါသည္။ ေၾကညာမွာ သတင္းစာ၏ အလ်ဥ္းသင့္ ေသာေနရာမ်ားတြင္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပပါရိွခဲ့ျခင္းကလည္း စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ယခုလို ေန႔စဥ္ရက္ ဆက္ပါရိွတတ္ေသာ ေၾကညာမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကညာမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္၏။ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ဖတ္႐ႈသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေၾကညာမ်ားကုိ  ျမင္ေတြ႕ရဖန္မ်ားလြန္းသည့္ၾကားထဲမွ ဤေၾကညာေလးသည္ မေျပာင္းမလဲပါရိွေနျခင္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္၀င္စားမႈဒီဂရီကုိ ျမင့္တက္လာေစပါသည္။ ေၾကညာပါစာသားမွာ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ထူးထူးျခားျခား ဆြဲေဆာင္မႈ ရိွလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သာမန္ေရး႐ိုးေရးစဥ္ တိုတိုတုတ္တုတ္မွ်သာျဖစ္၏။

(၃)

ေၾကညာပါ စာသားအရ အဓိပၸာယ္မွာ အင္မတန္ပဲ ရွင္းလင္းလြန္းလွပါသည္။ ဇာထြန္းဟုအမည္တြင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ကုိ သူ (ဇာထြန္း) ၏ အစ္ကိုဟု ယူဆရေသာ မင္းဟန္ အမည္ရိွ လူတစ္ေယာက္မွ အျမန္ျပန္လာေစလိုျခင္းျဖစ္၏။ ျပန္လာေစလိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ ကေလးစိတ္ထိခိုက္ေန၍ ျဖစ္သည္။ ရွင္း၏။ သို႔ရာတြင္ ဤသည္မွာ ေၾကညာ စာသားအရ ရွင္းလင္းမႈျဖစ္ၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းႏွင့္ ယုတၱိေဗဒအရတြင္မူ ဤေၾကညာစာသားသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ရွင္းလင္းမႈျဖစ္ရန္ မလံုေလာက္ပါ။

ဇာထြန္းဆိုတာ ဘယ္သူလဲ။ ဇာထြန္းကေတာ့ ဇာထြန္းပဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဇာထြန္းသည္အဖိုလား၊ အမလား လိင္ခြဲျခားမျပထားပါ။ ထို႔အျပင္ ဇာထြန္းဆိုသည့္အမည္ကိုယ္၌ မွာပင္ ျပႆနာတစ္ခုက အသင့္ရိွေနသည္။ တျခားမဟုတ္။ ဇာထြန္းဆိုသည့္ အမည္သည္ အမ်ဳိးသားေရာ အမ်ဳိးသမီးေရာ မွည့္ေခၚလို႔ရသည့္ နာမည္ျဖစ္ေနျခင္းပင္။ အကယ္၍ ဇာထြန္းေနရာတြင္ ဖိုးတုတ္ဟု ေၾကညာရွင္က ေဖာ္ျပပါက ဖိုးတုတ္သည္ မည္သို႔မွ် အမျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ မဖိုးတုတ္ဟု မွည့္ေခၚေသာ အမ်ဳိးသမီးရိွ မည္မထင္ပါ။ ခက္တာက ေၾကညာရွင္က ဖိုးတုတ္ဟုမေရး။ ဇာထြန္းဟုေရး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာထြန္းသည္ မဇာထြန္းျဖစ္ႏုိင္သလို ေမာင္ဇာထြန္းလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ၿပီးေတာ့ အစ္ကုိမင္းဟန္ဆိုသူက ဇာထြန္းႏွင့္ မည္သို႔သက္ဆိုင္ေတာ္စပ္ေနပါသနည္း။ ေမာင္ႏွမရင္းခ်ာလား။ ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာလား။ ၀မ္းကြဲလား။ ခ်စ္သူေတြလား၊ လင္မယားလား။ စိတ္ ထိခိုက္ေနသည့္ ကေလးကေရာ ဇာထြန္း၏ ကေလးလား။ အစ္ကုိမင္းဟန္၏ ကေလးလား။ ႏွစ္ဦးစလံုးပုိင္ဆိုင္ေသာ ကေလးလား။ ဇာထြန္းႏွင့္မင္းဟန္ တစ္ဦးမွ မဆိုင္သည့္ တျခားကေလးတစ္ေယာက္လား။

ကေလးဆိုရာတြင္လည္း ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလး ခြဲျခားမထား။ ဥပမာ- သားသား၊ မီးမီး စသျဖင့္။ ၿပီးေတာ့ ကေလး၏ အသက္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ေဖာ္ျပမထား။ ဘာပဲျဖစ္ ျဖစ္ ကေလးဟု ၿခံဳငံုေဖာ္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ ဇာထြန္းႏွင့္ မင္းဟန္တို႔ထက္ အသက္အရြယ္ အသိဥာဏ္မွာ အေတာ္ကေလး ငယ္ရြယ္ႏုနယ္သူျဖစ္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာ၏။

အစ္ကုိမင္းဟန္ဆိုသူကေရာ ဘာေၾကာင့္ ကေလးစိတ္ထိခိုက္တာကို အေရးႀကီးကိစၥလုပ္ကာ သတင္းစာထဲ ေၾကညာထည့္ၿပီး ဇာထြန္းကုိ အျမန္ျပန္လာေစခ်င္ရတာလဲ။ ဇာထြန္း ထြက္သြားလို႔ ကေလးက စိတ္ထိခိုက္သြားရတာလား။ မူလကပင္ စိတ္ထိခိုက္ေနသည့္ ကေလးကုိ ဇာထြန္းက ထားသြားခဲ့တာလား။ ဒီေနရာတြင္ တစ္ခုစဥ္းစားစရာရိွလာတာက စိတ္ထိခိုက္ေနသည့္ ကေလးကို ဇာထြန္းကလြဲၿပီး တျခားသူ ဘယ္သူမွ မႏွစ္သိမ့္ေပးႏုိင္သည့္ သေဘာကို ေတြ႕ရသည္။ ေၾကညာရွင္ျဖစ္သူ အစ္ကိုမင္းဟန္ကိုယ္တုိင္ေတာင္ တတ္ႏုိင္ပံုမရ။ တျခားဖက္မွလွည့္ေတြးမည္ဆိုပါကလည္း အစ္ကုိမင္းဟန္ သည္ ကေလးစိတ္ထိခုိက္ေနသည္ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ဇာထြန္းျပန္လာရန္ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ေခၚျခင္း လား။ ဒါဆုိလွ်င္ ကေလးသည္ ဇာထြန္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးရမည္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာကိုမွ ေနာက္ဆံမတင္းဘဲ ထြက္သြားေသာ ဇာထြန္းကိုေခၚယူရန္ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖင့္ ကေလးစိတ္ထိခိုက္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပလိုက္ျခင္းလား။ ကေလးက တကယ္ပဲ စိတ္ထိခိုက္ေန၍ အစ္ကုိမင္းဟန္က စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ကာ ဇာထြန္းကို ေခၚ ေလသလား။ ေသခ်ာတာတစ္ခုေတာ့ရိွ၏။ ဇာထြန္းက ကေလး နားမွာ အခုမရိွ။ အေ၀းတစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနၿပီဆိုတာပင္။

(၄)

ဇာထြန္း၊ အစ္ကုိမင္းဟန္ႏွင့္ ကေလး။

ဤသံုးေယာက္သည္ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါကေတာ့ ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ အတူတကြေနထိုင္ၿပီး ေန႔ရက္မ်ားစြာကုိ ေႏြးေထြးစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ ဇာထြန္း၏ ေမြးေန႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစ္ကုိမင္းဟန္၏ ေမြးေန႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလး၏ ေမြးေန႔ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ရက္ရက္တြင္ ေရာင္စံုဖေယာင္းတိုင္မ်ားကို ေမြးေန႔ရွင္မွ ၿငိမ္း မႈတ္ၿပီး ေမြးေန႔ကိတ္ကုိ သူတို႔အားလံုး အလုအယက္ လွီးျဖတ္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါက ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ သူတို႔ သံုးေယာက္သာမက အျခားခင္မင္သူ သူငယ္ခ်င္းေဆြမ်ဳိးအနည္းအက်င္းလည္း သူတို႔ႏွင့္အတူ ရိွေကာင္းရိွေနႏိုင္ေသးသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ရက္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ရာသီမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ရက္မ်ားကို သူတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကႏုိင္လိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့လည္း လူ႔သဘာ၀ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္သည့္ မေျပလည္မႈေလးမ်ားကုိ သူတို႔သံုးေယာက္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေသး၏။ ထိုအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ နားလည္မႈလြဲကာ အနည္းငယ္ေသာ ကေတာက္ကဆျဖစ္မႈေလးမ်ားသည္ သူတို႔ၾကားတြင္ ေပၚ ေပါက္လာတတ္ဦးမည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိုစဥ္ကေတာ့ ထိုအခက္အခဲမ်ားကုိ သူတို႔သည္ တနည္းနည္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္ခ်ည္းပဲျဖစ္၏။ အေၾကာင္းကေတာ့ မည္မွ် ႀကီးမားေသာ အဆင္မေျပမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ပါေစ သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း မခြဲခြာခဲ့သျဖင့္ ၀မ္းနည္းမႈထက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ပုိ၍မ်ားေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အခုေတာ့….

အခုေတာ့… သူတို႔သံုးေယာက္အား မည္သို႔ေသာ ပေယာဂ ႀကီးႀကီးမားမားက အခုလို တကြဲတျပားစီျဖစ္လာရန္ အေၾကာင္းဖန္ခဲ့ ေလသနည္း။ စီးပြားေရး အဆင္မေျပ၍လား။ လူမႈေရးမႏုိင္၀န္ေတြေၾကာင့္လား။ အမႈအခင္းတစ္ခုခုပဲ ေတြ႕ႀကံဳရလို႔လား။ နံေဘးမွ ေသြးထိုးကုန္း တိုက္တတ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ရိွျခင္းေၾကာင့္လား။ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ တတ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးေတြေၾကာင့္လား။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သတင္းစာေၾကညာဖတ္႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္ အျဖစ္မွန္ကုိ သိရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေၾကညာပါစာသားကုိ ဖတ္ရသည္ကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ေနတာေတာ့ အမွန္ပင္။ အထူးသျဖင့္ အသိဥာဏ္ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ စိတ္ထိခိုက္ေနသည့္ ကေလးအတြက္ ျဖစ္သည္။

(၅)

လအနည္းငယ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ စာအုပ္စင္ေပၚမွ သတင္းစာအေဟာင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေနစဥ္အတြင္း ဤေၾကညာကေလးအား အမွတ္မထင္ ျပန္၍ ျမင္ေတြ႕မိလိုက္၏။ ကြၽန္ေတာ္၏ စိတ္ထဲတြင္ ကာလအတန္ၾကာေနရာယူခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဤေၾကညာကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ့္အား အေတြး မ်ားစြာ ျပန္ေပးႏုိင္ေသးသည္ကုိ အ့ံၾသစြာ သိရိွလိုက္ရ၏။ သတင္းစာတြင္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ပါရိွၿပီးေနာက္ လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေသာ ဤေၾကညာအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရိွေနပါေသးသည္။ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဇာထြန္းသည္ ေၾကညာရွင္ျဖစ္သူ အစ္ကုိမင္းဟန္ထံ ျပန္လာခဲ့ပါသလား။ စိတ္ထိခိုက္ေန သည့္ ကေလးကေရာ ျပန္၍ ေနထိုင္ေကာင္းသြားခဲ့ပါလား။ ဒါမွမဟုတ္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ဆက္တိုက္ ေၾကညာထည့္တာေတာင္ ဇာထြန္းတစ္ေယာက္ ျပန္မလာခဲ့သည့္အတြက္ ေၾကညာရွင္မင္းဟန္မွာ စိတ္မာန္ေလွ်ာ့ကာ ေနာက္ထပ္ေၾကညာမထည့္ေတာ့ျခင္းလား။ စိတ္ထိခိုက္ေနသည့္ကေလးကိုလည္း ျဖစ္လိုရာျဖစ္ဆိုကာ ပစ္ထားလုိက္ၿပီလား။ ကြၽန္ေတာ့္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖကေတာ့ ရိွမေနခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ားအားျဖင့္ သတင္းစာေၾကညာမ်ားသည္ လင္မယားျပန္ေပါင္းထုတ္ျခင္း၊ သား/သမီး အျဖစ္ အေမြစားအေမြခံ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း၊ လူေပ်ာက္ျပန္ေတြ႕ျခင္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ေၾကညာေလ့ မရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

Idea၊  ေမ၊ ၂၀၁၀

ငါးရိုးပင္လယ္၀တၳဳတိုစု

ပန္းခ်ီ-ဧကစာခ်ိဳ

4 comments on “သတင္းစာေၾကညာ၀တၳဳ

 1. သတင္းစာေၾကာ္ျငာတခုအေပၚ အေျခခံၿပီး ေတြးထား ေရးထားတာေလးကို သိပ္သေဘာက်မိတယ္…
  (ဒီပိုစ့္ကို သေဘာက်လို႔ ေကာ္မန္႔ေပးတာ ဒါ တတိယအၾကိမ္ပါ… အရင္ ႏွစ္ခါစလံုး ေရးၿပီး တက္မလာဘူး…)

  • ဟိုက္…ကၽြန္ေတာ္က moderate ခံထားလို႔ ကြန္႔မန္႔က ခ်က္ခ်င္း မတက္တာပါခင္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီ့ moderate ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္သံုးတဲ့ အခ်ိန္က်မွ approve လုပ္ရတာေၾကာင့္ ေနာက္က်သြားတာပါ။ ဆရာမရဲ႕ မန္႔အားလံုး လက္ခံရရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဖာင္းပြမွာစိုးလို႔ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကိုပဲ approve ေပးလိုက္တယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒီ wordpress စသံုးသံုးခ်င္းတုန္းကဆို လမ္းအိုေလးေပးတဲ့ ကြန္႔မန္႔ကို approve မေပးတတ္လို႔ သံုးလေလာက္ေနာက္က်သြားရပါေသးတယ္။ ခုေတာ့ အဲသေလာက္ေနာက္မက်ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ပတ္အတြင္း approve ေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဆရာမရဲ႕ ဆိုဒ္ကိုလည္း ဘေလာ့ဂ္စၾကည့္တတ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္မၾကာခဏ၀င္လည္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ကၽြန္ေတာ့္စာေတြအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။(စာၾကြင္း-ဒီ၀တၳဳေလးထဲက သတင္းစာေၾကညာက တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္ပါ။ နာမည္ေတြလႊဲၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေရးထားတာပါခင္ဗ်ာ)

 2. သူ႔ထက ္အသက္ႀကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို မိန္းမတစ္ေယာက္က ကေလးလို႔ ခ်စ္စႏိုးေခၚတာ ၾကားဘူးတယ္။ အဲ့ဒီေယာက်ာ္းကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ကေလးကေလ..ကေလးကေလ..နဲ႔ ေျပာတယ္။ အဲ့လိုသာဆို ဇာထြန္းဆိုတဲ့ မိန္းကေလးေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းလုပ္သူက စိတ္ထိခိုက္လို႔ ေၾကာ္ညာတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲေနာ္…။
  အေတြးေတြ ဆက္ကုန္ၿပီ…။ 🙂

 3. ဒီပို႔စ္ေလးကို ႏွစ္သက္သေဘာက်မိတယ္။ အင္း … ျပန္ေတြ႔ျပီဆိုရင္လည္း ေၾကျငာသင့္တာေပါ့ေနာ္။ း)

  ခင္တဲ့
  ေမသိမ့္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s