အာလူးဟင္း

အာလူးဟင္း

ရွင္ ဒီေန႔ အာလူးဟင္းခ်က္တဲ့။
ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ေျပာဆိုၿပီး
သူမရဲ႕ အေရခြံကို မွန္တင္ခံုေပၚ ပစ္ပံုခဲ့
သူမ အျပင္ထြက္သြားတယ္။
သူမခ်န္ထားတဲ့ အေရခြံထဲက ကြၽန္ေတာ့္သား ခုန္ထြက္လာတယ္။
အရင္ တစ္ခါဖူးမ်ွ မျမင္ဖူးတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္သား။
လက္ထဲမွာလည္း ေမႊးပြဝက္ဝံေပါက္စေလးနဲ႔။
အံ့ၾသမေနအားဘူး။ အားလူးဟင္းခ်က္ရဦးမယ္။
အာလူးေတြဘယ္မွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ရွာတယ္။
၁၀ ေပ ပတ္လည္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲ မီးေခ်ာင္း ၁၂ ေခ်ာင္း
ကြၽန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းဆင္လိုက္တယ္။
၁၀ ေပ နဲ႔ မလံုေလာက္လို႔ ၁၅ ေပ အထိ ထပ္ခ်ဲ့လိုက္တယ္။
အာလူးေတြဘယ္မွာလဲ။
မီးဖိုေခ်ာင္အျမင့္ကို နဂိုထက္ ၅ ေပ ထပ္ျမႇင့္လိုက္တယ္။
အာလူးေတြဘယ္မွာလဲ။
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ရွိခဲ့တဲ့ ႂကြက္တြင္းေတြ
တြင္းနႈတ္ခမ္းက ဆြဲမၿပီး အိမ္ေဘးေျမာင္းထဲ လြင့္ပစ္လိုက္တယ္။
အာလူးေတြဘယ္မွာလဲ။
ဆယ့္နွစ္ရာသီလံုးလံုး ကြၽန္ေတာ့္မွာ အာလူးေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့တယ္။
တစ္ေန႔မွာ ပါးၿပိဳင္းေမႊးအျပည့္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္
ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္လာ ကြၽန္ေတာ့္ လက္ကို ဆြဲကာ
စိုက္ခင္းတစ္ခုထဲ ေခၚသြားတယ္။ မိုးလံုးျပည့္အာလူးေတြ။
ကြၽန္ေတာ္ သူမကို ျပင္းျပင္းျပျပသတိရမိသြားတယ္။
သူမဟာ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလာေတာ့ဘူး။
ဘယ္တုန္းကမွ ပါးၿပိဳင္းေမႊးေတြနဲ႔ သားတစ္ေယာက္
ကြၽန္ေတာ့္မွာ မရွိခဲ့ဘူး။
အာလူးဟင္းကို ဇြန္းနဲ႔ ခပ္ေကာ္ေနလက္စမွာ
ကြၽန္ေတာ့္ဒိုင္ယာရီကို အဆံုးသတ္လိုက္တယ္။

လြန္းဆက္နိုးျမတ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s