ဆာမူရိုင္း ၂၀

496146a44a8eaf2ea0fee7ee48cc3a9e_hဆာမူရိုင္း ၂၀

 

မစားရေသးတဲ့ ညစာဟာ
ပိုအရသာရွိတယ္။
မက ျဖစ္တဲ့ ေဂရွားမယ္အက
သိပ္ညက္ေညာတယ္။
သေဘာကေတာ့
မသံုးရေသးတဲ့
ငါ့ဓားကြက္ေတြလို။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၉

pr59150-2-1083534-650x450-b-p-d0d0c8ဆာမူရိုင္း ၁၉

 

ဒီေန႔အဖို႔
ျမားက်ည္ေတာက္ထဲက
ျမားတစ္ေခ်ာင္းမေလ်ာ့မိေစ။
ငါ့ဓားအိမ္ထဲက
ဓားကို မဆြဲထုတ္မိေစ။
နံရံေပၚက လွံတံ
နဂိုအတိုင္း က်န္ရွိေစ။

ဒီေန႔အဖို႔
မဆံုးတမ္းစစ္ပြဲၾကား ကမၻာေျမ
တစ္ရက္တေလ
ၿငိမ္းခ်မ္းေစ။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၈

roninဆာမူရိုင္း ၁၈

 

ေတာရဲ႔ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ
မရွိတဲ့အသံကိုေတာင္မွ
နားေထာင္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားေက်ာင္းပ်က္။
လက္က်ိဳး ဆံထံုးပဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္အက္
ကိုယ္တစ္ပိုင္းလဲၿပိဳေနလည္း
ဗုဒၶဟာ ဗုဒၶပဲ။
ငါ ဒူးေထာက္ခ်လိုက္တယ္။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၇

66aac69f8dae5fb0fc9b2305d57ba4ceဆာမူရိုင္း ၁၇

 

သင္ အရင္စမလား
ငါ အရင္စမလား
ေမးခ်ိန္မရဘူး။
ဓားလား လွံလား ေလးျမားလား
ေရြးခ်ိန္မရဘူး။
ေဟာဒီ့တိုက္ပြဲမွာ
ငါ့ဆီ ေျပး၀င္လာသူဟာ
ငါ့ရန္သူ
ငါ့ကို ေက်ာခိုင္းထားသူဟာ
ငါ့ဖက္လူ။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၆

downloads_wallpaper_samurai_1024ဆာမူရိုင္း ၁၆

 

ရႈိဂြန္သခင္ဟာ
ခမ္းနားတဲ့ ပထမနန္းေတာ္မွာ
စံစားတယ္။
ငါကေတာ့ ကိုင္တြယ္ထိစမ္းမရတဲ့
စစ္သည္ေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကို
အိမ္လုပ္တယ္။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၅

bamboo_showdown_by_jimgunဆာမူရိုင္း ၁၅

 

သက္တန္႔ကဲ့သို႔
ေကြးညႊတ္စြမ္းအားရွိတယ္။
ေပ်ာ့ေျပာင္းသေလာက္
တြန္းကန္မႈ ျပင္းထန္တယ္။
ေျခြခ်တဲ့ အမွန္တရားမွာ
အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ပါတယ္။
ဓားသမားတစ္ေယာက္ဟာ
၀ါးေဒသနာကို သင္ၾကားတယ္။
ၿပီးေတာ့ ၀ါးပင္ကိုလည္း
ခ်စ္ျမတ္တယ္။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၄

281441ဆာမူရိုင္း ၁၄

 

မေကာင္းမႈက
အ၀တ္ဗလာ၀တ္ၿပီး ေလထဲက
လာတယ္။
ေကာင္းမႈက
သံေျခက်င္းအထပ္ထပ္န႔ဲ
ေတာင္တန္းေတြေပၚ
တက္ေနတယ္။
ငါက မလိုအပ္ဘဲ
စိတ္ကို ဓားအိမ္ထဲက
မထုတ္ဘူး။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၂

GSPS002-Samurai-Fluteဆာမူရိုင္း ၁၂

 

တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ
ျမက္ရိုင္းလြင္ျပင္ထဲ
ေလၾကမ္းေတြ တ၀ူး၀ူး
ငါ့ျမင္းကို ဆက္မႏွင္ဘူး။
ခ်ဳပ္တည္းျခင္းပုေလြကို ထုတ္ယူ
တစ္ရပ္သူအား
ပုေလြသံပါးလိုက္တယ္။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

ဆာမူရိုင္း ၁၁

Samuraiဆာမူရိုင္း ၁၁

 

တပည့္က ေမးတယ္။
ဆာမူရိုင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔
ဘာေတြ အဓိကလုိအပ္လဲ။

ဆရာက ျပန္ေမးတယ္။
အစဥ္အလာ ဆာမူရိုင္းလား။
ပကတိ ဆာမူရိုင္းလား။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္