ေၾကးသြန္းမိုး

ေၾကးသြန္းမိုး

ဒီဇာတ္လမ္းမွာ
လြမ္းဖြယ့္အခမ္းအနားကလည္း
မခမ္းမနား
စိတ္ခ်လက္ခ်
ထားရစ္သူႀကီးရဲ႕
မီးလွ်ံပန္းမ်ားနဲ႔
ကမ္းပါးေပၚ
မတိတ္တမ္း ရွာေနေတာ့ပံု
ျမစ္ေရထဲ
ခ်စ္သူရဲ႕ အရိုးျပာအိုးကေလး
စီးသြားရာ
က်လာတဲ့ အေလးအလံေတြေလ။ ။

ေအာင္ေ၀း
ႏြယ္နီ၊ဇန္န၀ါရီ၊၂၀၀၁၊စာ-၁၀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s