ေခတ္ေပၚအျမင္

ေခတ္ေပၚအျမင္

 

ဘယ္စာပဲေရးေရး ဘယ္ကားပဲစီးစီး ဘယ္ေကာင္မေလးပဲျဖစ္ျဖစ္
ဘယ္အရက္ပဲေသာက္ေသာက္ ေၾသာ္ ဘာပို႔စ္ပဲဒန္ဒန္ ဘာအသားပဲရရ
ဘာသီခ်င္းပဲဖြင့္ဖြင့္ ဘာအေၾကာင္းပဲေျပာေျပာ ဘာေရာဂါပဲတက္တက္ ခက္ၿပီ
ဘယ္သူ႕ကိုပဲကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ ဘယ္သူ႔ေနာက္ပဲလိုက္လိုက္ ဘယ္သူပဲထုတ္ေ၀
ထုတ္ေ၀ ဘယ္သူပဲမနာလိုမနာလို ဘယ္သူပဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ခ်ီးျမွင့္ ငါ့ႏွယ္
ဘယ္ေလာက္ေပးေပး ဘယ္ေလာက္ပဲေ၀းေ၀း ဘယ္ေလာက္ပဲသြားသြား
ဘယ္ေလာက္တိုက္ခိုက္တိုက္ခိုက္ ဘယ္ေလာက္ပဲပါေနပါေန ဘယ္ေလာက္ပဲ
ျငင္းဆန္ျငင္းဆန္ ကဲကြာ ဘယ္နည္းနဲ႔ရရ ဘယ္နည္းနဲ႔စပ္စပ္ ဘယ္နည္းနဲ႔ခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ ဘယ္နည္းနဲ႔ေၾကာ္ေၾကာ္ ဘယ္နည္းနဲ႔ေရာက္ေရာက္ ဒီမွာ ဘာေၾကာင့္ပဲလာလာ
ဘာေၾကာင့္အခြံခြၽတ္အခြံခြၽတ္ ဘာေၾကာင့္ျဖဳတ္ျဖဳတ္ ဘာေၾကာင့္ေရေရာေရေရာ
ၾကည့္စမ္း ဘယ္လိုလူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုအျမည္းပဲစားစား ဘယ္လိုခြင္ပဲဖန္ဖန္
ဘယ္လိုဘုတ္ပဲေထာင္ေထာင္ ဟုတ္ၿပီလား ဘာအတြက္ေခၚေခၚ ဘာအတြက္
ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ဘာအတြက္ေအာ္ေအာ္ ဘာအတြက္ေကြၽးေကြၽး ဒီလိုကြ ဘယ္သူပဲမွားမွား
ဘယ္သူပဲမွန္မွန္ ဘယ္သူပဲမိတ္ဆက္ပြဲလုပ္လုပ္ ဘယ္သူပဲတက္ေရာက္လာလာ
ေနဦး ဘာျဖစ္လို႔ေဘးကန္ပစ္ကန္ပစ္ ဘာျဖစ္လို႔ေရးဟန္ေျပာင္းေျပာင္း
ဘာျဖစ္လို႔အုပ္စု ကြဲကြဲ ဘာျဖစ္လို႔အမ်ိဳးသမီးခ်ည္းသီးသန္႕ေခၚေခၚ သိၿပီေနာ္
ဘယ္ကၾကားၾကား ဘယ္ကဖားဖား ဘယ္ကအားအား ဘယ္ကၾကားၾကား
ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ ဘာေတြပဲထြက္ထြက္ ဘာေတြပဲေၾကျငာေၾကျငာ ဘာေတြပဲသိသိ
ဘာေတြပဲထူးထူး။ ။

 

လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္

၂၀၀၉

One comment on “ေခတ္ေပၚအျမင္

  1. thoehtane says:

    ဘယ္ကၾကားၾကား ဘာေတြပဲထူး ထူး ဘယ္ကၾကားၾကား ဘာေတြပဲထူး ထူး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s